Homo sapiens czy homo mobilus?

Człowiek rozumny zdawał się być na szczycie ewolucji. Współcześnie kreuje się nowy gatunek określany człowiekiem mobilnym, czyli homo mobilus. Jest to człowiek otwarty na świat. Nie zamyka się w jednej grupie społecznej, nie spędza życia w jednym miejscu, nie tworzy wokół siebie barier. Ludzie dzisiaj coraz częściej czują się obywatelami świata. Uczą się obcych języków. […]

Czytaj więcej